Ο Όμιλος IOKAL διαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου σε Κεφαλονιά, Μάνδρα και Καβάλα, σημεία που έχουν επιλεγεί στρατηγικά για να καλύπτουν όλο το γεωγραφικό εύρος της εγχώριας αγοράς και για να ενισχύεται η εξαγωγική δραστηριότητα αξιοποιώντας τους κοντινούς εμπορικούς λιμένες. Επιπλέον, ο Όμιλος IOKAL διαθέτει ιδιόκτητο λατομείο άμορφου ανθρακικού ασβεστίου στην Κεφαλονιά, παραπλεύρως της μονάδας επεξεργασίας.

Λατομείο Κεφαλονιάς

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος άμορφου ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου IOKAL αναπτύσσεται στο ιδιόκτητο λατομείο, στις Μηνιές Κεφαλονιάς, που βρίσκεται στη γειτονική ως προς το εργοστάσιο περιοχή. Η έρευνα του λατομείου αυτού έχει ολοκληρωθεί και τα αποθέματα που έχουν βεβαιωθεί επαρκούν για την τροφοδοσία των εργοστασίων της εταιρίας για πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για ένα κοίτασμα μαλακού ασβεστίτη, υψηλότατης χημικής καθαρότητας και λευκότητας, κατάλληλο για την παραγωγή λεπτόκοκκων προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις προδιαγραφές των πελατών.
 
Η εκμετάλλευση γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων σε ανοιχτή εκσκαφή με τη χρήση μηχανικών μέσων εξόρυξης, πλήρως εναρμονισμένης με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η Ά ύλη ανθρακικού ασβεστίου που εξορύσσεται οδηγείται προς το εργοστάσιο ή τις αποθήκες Ά υλών. Παράλληλα με την εξέλιξη της εξόρυξης, πραγματοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λατομείου, συμβάλλοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και ενισχύοντας την αρμονική συνύπαρξη της εξόρυξης και του τουρισμού.

Εργοστάσιο Κεφαλονιάς

Το εργοστάσιο του Ομίλου IOKAL στις Μηνιές Κεφαλονιάς αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου, συνολικής έκτασης 70 στρεμμάτων. Στις εγκαταστάσεις της Κεφαλονιάς στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου σε κτίριο 300 τμ., το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, το εργοστάσιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις μονάδες επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου λεπτόκοκκων προϊόντων, μία μονάδα επεξεργασίας ταλκ και στεγασμένες αποθήκες ετοίμων προϊόντων συνολικής επιφάνειας 15.000 τμ. Από το εμπορικό λιμάνι του Αργοστολίου, ο Όμιλος IOKAL μπορεί εύκολα να πραγματοποιεί φορτώσεις συμβατικών πλοίων (conventional vessels) για εξαγωγές.
 
Αν και το εργοστάσιο της Κεφαλονιάς λειτουργεί από το 1979, η διαρκής αναβάθμισή του εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Το εργοστάσιο της Κεφαλονιάς εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική οικονομία και κοινωνία, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην στήριξη και ανάπτυξή τους.

Εργοστάσιο Μάνδρας

Το εργοστάσιο του Ομίλου IOKAL στη Βιομηχανική Περιοχή της Μάνδρας Αττικής αποτελεί τη δεύτερη παραγωγική μονάδα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου, συνολικής έκτασης 14 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις της Μάνδρας αποτελούνται από εταιρικά γραφεία, εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, μονάδα επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου λεπτόκοκκων προϊόντων, μονάδα παραγωγής κοκκωδών προϊόντων κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου και στεγασμένες αποθήκες ετοίμων προϊόντων & Ά υλών.

Το εργοστάσιο της Μάνδρας λειτουργεί από το 2008 και χαρακτηρίζεται από τον εργονομικό του βιομηχανικό σχεδιασμό. Η κομβική του τοποθεσία επιτρέπει την άμεση τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς και τις εξαγωγές μέσω οδικού άξονα. Η μικρή απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά επιτρέπει εξαγωγές με κοντέινερ, καλύπτοντας το μεγαλύτερο όγκο της εξαγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου IOKAL.

Εργοστάσιο Καβάλας

Στη Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας βρίσκεται το εργοστάσιο της ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ ΑΕ, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου IOKAL, η οποία αποτελεί το νεότερο εργοστάσιο του Ομίλου, συνολικής έκτασης 32 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις της Καβάλας αποτελούνται από εταιρικά γραφεία, εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, μία μονάδα επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου λεπτόκοκκων προϊόντων, επτά μονάδες παραγωγής κοκκωδών προϊόντων κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου και στεγασμένες αποθήκες ετοίμων προϊόντων & Ά υλών. Το εργοστάσιο της Καβάλας λειτουργεί από το 2013 και χαρακτηρίζεται από τον εργονομικό και μοντέρνο του βιομηχανικό σχεδιασμό. Η κομβική του τοποθεσία επιτρέπει την άμεση τροφοδοσία της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας και τις εξαγωγές στα Βαλκάνια μέσω οδικού άξονα.

Η παραγωγική μονάδα τροφοδοτείται με Ά ύλη λευκού ασβεστιτικού μαρμάρου από τα λατομεία της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας. Εκμεταλλευόμενη το εμπορικό λιμάνι της περιοχής, η ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ ΑΕ μπορεί εύκολα να πραγματοποιεί φορτώσεις συμβατικών πλοίων (conventional vessels) για εξαγωγές, ενώ από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εξαγωγές με κοντέινερ. Το εργοστάσιο της Καβάλας πραγματοποιεί μεγάλο ποσοστό εξαγωγών, το οποίο αγγίζει το 80% των πωλήσεων. Από το 2017 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Καβάλας η νέα μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών προϊόντων από φυσικά ορυκτά, αποτελώντας το επιτυχές εγχείρημα του Ομίλου IOKAL για εισαγωγή στο χώρο των λιπασμάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL