ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Χαρτί για Εκτύπωση & Γραφή
Το ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδομένο πληρωτικό υλικό και ταυτόχρονα λευκό πιγμέντο στην πλήρωση και την επικάλυψη χαρτιού. Για τις περισσότερες ποιότητες χαρτιού που υπάρχουν σήμερα το ανθρακικό ασβέστιο είναι το πιο σημαντικό ορυκτό, ενώ σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνται και άλλα ορυκτά όπως ο καολίνης, ο τάλκης, το διοξείδιο του πυριτίου κ.α.
Εφαρμογές χαρτιού
Τα ορυκτά αυτά υλικά συγκρατούνται εντός της δομής του χαρτιού, όταν χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υλικά κατά την παραγωγή του χαρτοπολτού ή αποτελούν κύριο συστατικό των χρωμάτων επίστρωσης του χαρτιού.
Χαρτοπολτός
Τα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου IOKAL, που συνιστώνται για χαρτοπολτό, καθιστούν δυνατή την επίτευξη υψηλής κατακράτησης κατά τη διαδικασία σχηματισμού φύλλων, η οποία επιτρέπει τη μέγιστη αντικατάσταση ινών κυτταρίνης. Αυτό επιφέρει αύξηση της λευκότητας και της αδιαφάνειας του χαρτιού, επιτρέποντας τη μείωση της κατανάλωσης λευκής χρωστικής. Συγκεκριμένα η χρήση ανθρακικού ασβεστίου προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 • Υψηλή λευκότητα
 • Μείωση της κατανάλωσης των ινών
 • Υψηλή συγκράτηση των ινών
 • Μείωση των παραγόντων συγκράτησης
 • Βελτιωμένη απαλότητα της επιφάνειας του χαρτιού
 • Μείωση κατανάλωσης των λευκών χρωστικών
 • Μεγαλύτερη σταθερότητα στις διαστάσεις του χαρτιού
 • Μεγαλύτερη αδιαφάνεια του χαρτιού
Επίστρωση Χαρτιού & Χαρτονιού
Επίστρωση Χαρτιού & Χαρτονιού
Τα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου IOKAL, που συνιστώνται για την επίστρωση και την προ-επίστρωση χαρτιού και χαρτονιού, καθιστούν δυνατή τη μείωση της κατανάλωσης καολίνης και την επίτευξη μεγαλύτερης λευκότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα στιλπνότητας και αδιαφάνειας.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται με τη χρήση ανθρακικού ασβεστίου είναι:
 • Υψηλή λευκότητα & αύξηση της φωτεινότητας του χαρτιού (TAPPI)
 • Θιξοτροπική ρεολογία της σύνθεσης επικάλυψης
 • Πολύ υψηλή ταχύτητα επίστρωσης
 • Υψηλή στιλπνότητα του χαρτιού/χαρτονιού
 • Υψηλή στιλπνότητα των μελανιών εκτύπωσης
 • Βελτιωμένη συγκράτηση του μελανιού
 • Μείωση χρήσης των λευκών χρωστικών & του καολίνη
Η αύξηση της προσθήκης ορυκτών στο χαρτί εκτύπωσης και γραφής βοηθά στην εξοικονόμηση ινών, επιφέροντας σημαντική μείωση κόστους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη αφυδάτωση της χαρτόμαζας κατά το στάδιο σχηματισμού και συμπίεσης της, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής ή την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Επιπλέον με την προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου στην παραγωγή του χαρτιού, μειώνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προσδίδοντας έτσι έναν πιο οικολογικό χαρακτήρα στην παραγωγική διαδικασία.
 
Τα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου IOKAL που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού διατίθενται σε μορφή πούδρας και σε διάφορα κοκκομετρικά μεγέθη ανάλογα με τη χρήση τους. Τα πιο χονδρόκοκκα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτοπολτού, ενώ τα πιο λεπτόκοκκα προϊόντα χρησιμοποιούνται στην επίστρωση/προ-επίστρωση του χαρτιού. 
ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL