Ανθρακικό Ασβέστιο

Ορυκτό & Γεωλογία

Το ανθρακικό ασβέστιο απαντάται στη φύση σε τρεις κρυσταλλικές μορφές – τον ασβεστίτη, τον αραγονίτη και τον βατερίτη. Το ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί σημαντικό ποσοστό του φλοιού της Γης, συνεπώς οικονομικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα βρίσκονται σε ολόκληρη την υφήλιο. Οι περισσότερες εναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου προέρχονται από την καθίζηση των σκελετικών υπολειμμάτων δισεκατομμυρίων θαλάσσιων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών στον βυθό μιας ρηχής θαλάσσιας λεκάνης, που κατά το πέρας των γεωλογικών χρόνων σχηματίζει ιζήματα ανθρακικού ασβεστίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν κοιτάσματα μεγάλου πάχους.

Οι επακόλουθες γεωλογικές διεργασίες σε συνδυασμό με την ξήρανση των ωκεανών δημιουργούν τα κοιτάσματα κιμωλίας ή μαλακών ασβεστόλιθων, όπως αυτά που υπάρχουν στη ζώνη των Ιονίων Νήσων. Τα κοιτάσματα των μαλακών ασβεστόλιθων, αποτελούν εύθρυπτα πετρώματα και ανάλογα με τις περιεχόμενες προσμείξεις που μπορεί να έχουν, καθορίζεται και το χρώμα τους.

Εάν προκύψει περαιτέρω συμπίεση, λόγω συνεχούς καθίζησης και γεωλογικών διεργασιών, τότε προκύπτουν πιο σκληρά κοιτάσματα ασβεστόλιθου, τα οποία τείνουν να είναι πιο λευκά και χημικά καθαρότερα. Υπό ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις ηφαιστειακές δραστηριότητες, ο ασβεστόλιθος λιώνει, ανακρυσταλλώνεται και σχηματίζεται το μάρμαρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η φυσική διαδικασία αποδίδει καθαρό μάρμαρο εξαιρετικής λευκότητας, όπως τα αποθέματα μαρμάρου στη Βόρειο Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

Άμορφο Ανθρακικό Ασβέστιο

Το κοίτασμα ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο εκμεταλλεύεται ο Όμιλος IOKAL στο ιδιόκτητο λατομείο του στην περιοχή Μηνιές στην Κεφαλονιά, προέρχεται από μαλακό ασβεστόλιθο και χαρακτηρίζεται αλλιώς ως άμορφο ή μικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο. 

Ανθρακικό Ασβέστιο

Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει αποδοθεί λόγω της ιδιαίτερης κρυσταλλικής δομής του ανθρακικού ασβεστίου, η οποία έγκειται στο εξαιρετικά μικρό μέγεθος των κρυστάλλων του CaCO3, που μπορεί να είναι και < 1 μm. Σε φωτογραφία μικροσκοπίου SEM μπορεί κανείς να διακρίνει τους μικρούς κρυστάλλους ασβεστίτη και το χαρακτηριστικό ακανόνιστο σχήμα τους, εξ’ ου και ο χαρακτηρισμός άμορφο.

Λόγω της κρυσταλλικής δομής του, το άμορφο ανθρακικό ασβέστιο του κοιτάσματος της Κεφαλονιάς, έχει χαμηλότερη σκληρότητα 2,5 κατά Mohs σε σχέση με τους κοινούς ασβεστόλιθους, με σκληρότητα 3 κατά Mohs. Ως πέτρωμα είναι μαλακό και εύθρυπτο και μπορεί εύκολα να εξορύσσεται μόνο με μηχανικά μέσα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κοιτάσματος του άμορφου ανθρακικού ασβεστίου είναι το λευκό του χρώμα, η ομοιογένεια του και η υψηλότατη χημική του καθαρότητα σε CaCO3, που ξεπερνάει το 99,8 %, με απουσία ανεπιθύμητων μετάλλων όπως MgCO3, SiO2 και Fe2O3, προσμείξεων που δημιουργούν πρόβλημα στα τελικά προϊόντα. Εξίσου σημαντική είναι και η μη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, χαρακτηριστικό που καθιστά το άμορφο ανθρακικό ασβέστιο της Κεφαλονιάς ιδανική πρώτη ύλη για εφαρμογές όπου απαιτείται η υψηλή χημική καθαρότητα.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα του Ομίλου IOKAL προερχόμενα από το άμορφο ανθρακικό ασβέστιο καλύπτουν όλο το κοκκομετρικό φάσμα που απαιτούν οι διάφορες εφαρμογές. Στη σειρά προϊόντων IOKAL ανήκουν τα προϊόντα φυσικού ανθρακικού ασβεστίου ή αλλιώς τα ακάλυπτα, τα οποία είναι υδρόφιλα. Η σειρά προϊόντων IOKALIT περιλαμβάνει τα επικαλυμμένα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου, τα οποία είναι υδρόφοβα.

Κρυσταλλικό Ανθρακικό Ασβέστιο ή Μάρμαρο

Μάρμαρο

Η λέξη μάρμαρο ετυμολογείται από το αρχαιοελληνικό ρήμα "μαρμαίρω" που σημαίνει «λάμπω». Τα ελληνικά μάρμαρα είναι παγκοσμίου φήμης, αφού ουσιαστικά έχουν ταυτιστεί με τα αρχαία αριστουργήματα της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής της αρχαίας Ελλάδας.

Η Ά ύλη μαρμάρου που χρησιμοποιεί ο Όμιλος IOKAL προέρχεται από τα γνωστά κοιτάσματα λευκού ασβεστιτικού μαρμάρου της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Τα λευκά μάρμαρα της ευρύτερης αυτής περιοχής αποκαλούνται και ως «λευκός χρυσός», λόγω της υψηλής χημικής καθαρότητας τους σε CaCO3 98,6 %, με περιεκτικότητα σε MgCO3 μόνο 1,3 %. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα χημικά καθαρότατο κρυσταλλικό ασβεστιτικό μάρμαρο, με απουσία άλλων ανεπιθύμητων προσμείξεων, όπως το SiO2 και το Fe2O3, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανική Ά ύλη για αμέτρητες εφαρμογές. Σημαντικότατο επίσης χαρακτηριστικό είναι η απουσία βαρέων μετάλλων. Απόρροια της χημικής αυτής καθαρότητας είναι και το απαστράπτων λευκό χρώμα που παρατηρείται μακροσκοπικά στο μάρμαρο αυτό. Τα παραγόμενα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου (d99% = 9 microns) από το μάρμαρο αυτό χαρακτηρίζονται από εξαίρετες οπτικές ιδιότητες, με λευκότητα που αγγίζει το 100 και δείκτη κιτρινισμού μικρότερο του μηδενός (με αρνητικό πρόσημο), προσδίδοντας μοναδικά οφέλη στα τελικά προϊόντα.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου του Ομίλου IOKAL προερχόμενα από το ασβεστιτικό μάρμαρο καλύπτουν όλο το κοκκομετρικό φάσμα που απαιτούν οι διάφορες εφαρμογές. Στη σειρά προϊόντων IOKARB ανήκουν τα λεπτόκοκκα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου (ακάλυπτα). Η σειρά προϊόντων GRANULATS περιλαμβάνει τα κοκκώδη προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας επικοινωνήστε μαζί μας
ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL