Δολομίτης

Ορυκτό & Γεωλογία

Ο δολομίτης είναι ένα ανθρακικό ορυκτό, επίσης γνωστό ως ανθρακικό ασβέστιο μαγνήσιο, με χημικό τύπο CaMg(CO₃)₂ και απαντάται συνήθως με λευκό έως υπόλευκο χρώμα. Ο όρος δολομίτης χρησιμοποιείται τόσο για το ορυκτό δολομίτη όσο και για το πέτρωμα του δολομίτη, ο οποίος αποτελείται, κυρίως, από το ορυκτό δολομίτη.

Ο δολομίτης σχηματίζεται από τους ασβεστόλιθους, με την απομάκρυνση μέρους του ασβεστίου από το πλέγμα του ασβεστίτη και την αντικατάσταση του με μαγνήσιο. Όπως και ο ασβεστόλιθος, σχηματίζεται τυπικά σε θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά έχει ως πρωτεύον συστατικό το μαγνήσιο.

Ο Δολομίτης

Ο Όμιλος IOKAL επεξεργάζεται τον ελληνικό δολομίτη από την Θάσο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, φημισμένο για την υψηλή του λευκότητα, την υψηλή του χημική καθαρότητα και την ολοκρυσταλλικότητα του. Η χημική σύσταση του ελληνικού δολομίτη αποτελείται από CaO 34 % και από MgO 20 %, αναλογία που χαρακτηρίζει τους δολομίτες υψηλής χημικής σύστασης. Τα παραγόμενα προϊόντα σε μορφή πούδρας έχουν εξαιρετικά υψηλή λευκότητα και χαμηλό δείκτη κιτρινισμού.

Δολομίτης

Ο δολομίτης έχει σκληρότητα 4 στην κλίμακα Mohs και χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, σε χημικές και βιομηχανικές εφαρμογές, για κατασκευή πυρίμαχων υλικών, χρωμάτων καθώς και σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα δολομίτη της σειράς IODOL του Ομίλου IOKAL, προσφέρονται σε ένα ευρύ κοκκομετρικό φάσμα που απαιτούν οι διάφορες εφαρμογές. Καλύπτουν την ανάγκη για εξαιρετικά λεπτόκοκκα προϊόντα, με χημική καθαρότητα, υψηλή λευκότητα και σταθερότητα των τεχνικών τους προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL