Κοκκοποιημένα Φυσικά Ορυκτά

Ο Όμιλος IOKAL λανσάρει μία νέα σειρά προϊόντων, από κοκκοποιημένα φυσικά ορυκτά με καινοτομική σύνθεση, παραγόμενα από τη νέα μονάδα κοκκοποίησης της CARBOKAL στην Καβάλα. Τα νέα αυτά προϊόντα βρίσκουν εφαρμογές στη γεωργία & κτηνοτροφία.

Εκτροφή ζώων
Κοκκοποιητικά Φυσικά Προϊόντα

CALCIOKAL

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ

Το CALCIOKAL® είναι μία άμεση πηγή ασβεστίου, που προέρχεται από ανθρακικό ασβέστιο σε σκόνη, το οποίο έχει κοκκοποιηθεί. Στη γεωργία, λόγω της υψηλής του χημικής καθαρότητας σε ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 > 98,5 %, προσφέρει υψηλή απόδοση στην εξουδετέρωση της οξύτητας του pH του εδάφους και επιτρέπει την άμεση ρύθμιση του. Οι κόκκοι του CALCIOKAL® έχουν εύρος μεγέθους από 2 mm έως 5 mm, με στρογγυλό σχήμα και δεν περιέχουν σκόνη, επιτρέποντας έτσι την εύκολη εφαρμογή του, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα λιπάσματα ή σπόρους, απλά με τη χρήση λιπασματοδιανομέα.

Στην κτηνοτροφία, η αξία του ασβεστίου είναι γνωστή για τα ζώα, κυρίως για τη διαμόρφωση των οστών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού τους. Οι κόκκοι του CALCIOKAL® έχουν τέτοια σκληρότητα, ώστε να μην θρυμματίζονται κατά τη μεταφορά και διαχείρισή τους από τους κτηνοτρόφους, αλλά και να μπορούν να μασηθούν και διαλυτοποιηθούν εύκολα από τα ζώα κατά την πρόσληψη της τροφής τους. Οι κόκκοι του CALCIOKAL® όταν διαλύονται πλέον μέσα στο στόμα και πεπτικό σύστημα των ζώων έχουν κοκκομετρία μέχρι 100 μm, δηλαδή έχουν πουδρώδη μορφή γεγονός που επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση των συστατικών του.

MAGNOKAL

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ

Το MAGNOKAL® είναι ένα κοκκώδες προϊόν, με μέγεθος κόκκων από 2 έως 5 mm, το οποίο παράγεται από κοκκοποίηση λειοτριβημένου ανθρακικού μαγνησίου και ασβεστίου, υψηλής χημικής καθαρότητας και χρησιμοποιείται όταν απαιτούνται υψηλά επίπεδα μαγνησίου. 

Το MAGNOKAL® δεν περιέχει σκόνη, είναι εύκολα διασπειρόμενο με κόκκους που διαλύονται αμέσως με την παρουσία υγρασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον υφιστάμενο εξοπλισμό διασποράς λιπάσματος για πιο άμεση εφαρμογή, μειώνοντας το ρίσκο εμφάνισης ζιζανίων ή παθογόνων οργανισμών στην καλλιέργεια.

CALGNESIUM

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥΧΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ

Το CALGNESIUM® είναι ένα ασβεστούχο και μαγνησιούχο βελτιωτικό εδάφους, το οποίο προέρχεται από κοκκοποίηση μαγνησιούχου ασβεστόλιθου υψηλής χημικής καθαρότητας. 

Οι κόκκοι όταν εφαρμοσθούν στο έδαφος έχουν την ιδιότητα να διαλύονται άμεσα όταν έρθουν σε επαφή με το νερό, επιτρέποντας έτσι στη λεπτόκοκκη σύσταση τους (0-100 μm) να δρα ενεργά στην αύξηση του pH των ιδιαίτερα όξινων εδαφών. Το CALGNESIUM® δεν περιέχει σκόνη, ενώ οι κόκκοι του είναι σκληροί και δεν θρυμματίζονται, με αποτέλεσμα να έχει εύκολη εφαρμογή δίχως σκόνη, από τον τελικό χρήστη και να μην υπάρχει απώλεια υλικού.

CALCIOSTAR

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ, ΖΕΟΛΙΘΟΣ & ΔΙΑΤΟΜΙΤΗΣ

Το CALCIOSTAR® είναι ένα προϊόν με καινοτόμο σύνθεση που αποτελείται από τα ελληνικά φυσικά ορυκτά ασβεστίτη, ζεόλιθο και διατομίτη, τα οποία προσφέρουν το καθένα διαφορετικές & μοναδικές ιδιότητες στον οργανισμό των ζώων. Είναι κατάλληλο για αιγοπρόβατα, βοοειδή και άλλα ζώα λόγω της κοκκώδους μορφής του και πληροί τις προδιαγραφές της βιολογικής εκτροφής των ζώων.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας επικοινωνήστε μαζί μας
ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL