Τάλκης

Ορυκτό & Γεωλογία

O τάλκης είναι ένα πυριτικό ορυκτό του μαγνησίου, με χημικό τύπο Mg3Si4O10(OH)2, που ανήκει στην κατηγορία των φυλλοπυριτικών ορυκτών. Οι κρύσταλλοι του είναι λεπτοί και φυλλώδεις και απαντάται σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων όπως λευκό, ροζ, πράσινο, γκρι κ.α. ανάλογα με τις προσμείξεις που περιέχει και τη γεωλογική του προέλευση. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές εμφανίσεις τάλκη ανάλογα με την καθαρότητα, το χρώμα και την φυλλοειδή του δομή, καθώς αυτά δεν είναι τυπικά και σταθερά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τάλκη είναι η φυσική υδροφοβικότητα του και η ελαιοαπορροφητικότητα του. Είναι ένα χημικά αδρανές ορυκτό, το οποίο δεν αντιδρά με οξέα και βάσεις, είναι το πιο μαλακό ορυκτό, με σκληρότητα 1 κατά Mohs. Έχει καλές ηλεκτρικές και θερμικές μονωτικές ιδιότητες και δεν είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό. Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο τάλκης αποτελεί ένα ορυκτό με μία ευρεία γκάμα βιομηχανικών εφαρμογών όπως στα χρώματα, στα πλαστικά, στα ελαστικά, στα κεραμικά, στο χαρτί κ.α.

Ο Τάλκης

Η υψηλή χημική καθαρότητα της Ά ύλης του τάλκη αποτελεί για τον Όμιλο IOKAL απαραίτητο κριτήριο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή λευκότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η τυπική ορυκτολογική σύσταση της Ά ύλης τάλκη που επιλέγει ο Όμιλος IOKAL είναι > 98 % τάλκης και < 1,5 % χλωρίτης. 

Τάλκης

Παράλληλα σημαντικότατο ρόλο παίζει η κρυσταλλική δομή του τάλκη, η οποία πρέπει να είναι φυλλοειδής (lamellar), καθώς η δομή αυτή είναι που προσδίδει δομική αντοχή και ενίσχυση, αντοχή στη θερμότητα, χρωματισμό, αδιαφάνεια, ρεολογία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες σε μια ποικιλία εφαρμογών.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα τάλκη της σειράς ΙΟΤALK του Ομίλου IOKAL, προσφέρονται σε ένα ευρύ κοκκομετρικό φάσμα που απαιτούν οι διάφορες εφαρμογές. Καλύπτουν την ανάγκη για εξαιρετικά λεπτόκοκκα προϊόντα, με χημική καθαρότητα, υψηλή λευκότητα και σταθερότητα των τεχνικών τους προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας επικοινωνήστε μαζί μας
ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL