Προφίλ

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ είναι μία εξορυκτική και βιομηχανική επιχείρηση με βάση την Κεφαλονιά, που ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή το 1979 από τον Γιάννη Π. Καλαφάτη. Η εξορυκτική όμως εμπειρία και δραστηριότητα της οικογένειας Καλαφάτη, στο ανθρακικό ασβέστιο ανάγεται πίσω στο 1930, όταν ο Γεράσιμος Καλαφάτης εκμεταλλεύεται μέρος του κοιτάσματος του άμορφου ανθρακικού ασβεστίου με αρχέγονους αλλά αποτελεσματικούς για εκείνη την εποχή τρόπους λειοτρίβησης, με κύριες εφαρμογές την παραγωγή στόκου τζαμιών και ελαιοχρωμάτων.

Ο Όμιλος IOKAL εξειδικεύεται στην παραγωγή λεπτόκοκκων προϊόντων από άμορφο ανθρακικό ασβέστιο, ενώ παράλληλα παράγει και εμπορεύεται προϊόντα από κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο και τάλκη. Σήμερα παράγεται μία ευρύτατη γκάμα προϊοντων, η οποία πρακτικά καλύπτει όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται το ανθρακικό ασβέστιο και το ταλκ.

O Όμιλος IOKAL κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών ανθρακικού ασβεστίου στην Ευρώπη, διαθέτοντας 3 παραγωγικές μονάδες, σε Κεφαλονιά, Αθήνα και Καβάλα, με προσωπικό > 150 ατόμων και κύκλο εργασιών > 25 εκ. ευρώ. Ειδικότερα για το ανθρακικό ασβέστιο, η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και την γκάμα χρήσεων. Ο Όμιλος IOKAL κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς, ενώ η εξαγωγική του δραστηριότητα μετράει σε παραπάνω από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου IOKAL, είναι το ιδιόκτητο κοίτασμα του άμορφου ανθρακικού ασβεστίου στην Κεφαλονιά, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μοναδικό για την υψηλότατη χημική καθαρότητα του σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), την απουσία οξειδίων μετάλλων, όπως πυριτικού οξειδίου (SiO2) και ανθρακικού μαγνησίου (MgCO3) και την απουσία βαρέων μετάλλων. Πρόκειται για έναν ασβεστόλιθο με συγκριτικά χαμηλή σκληρότητα 2,5 κατά Mohs και εξαιρετικά λευκό. Χαρακτηριστικά που το καθιστούν άριστη πρώτη ύλη για πολλές εφαρμογές προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα στα τελικά προϊόντα.

Η εξόρυξη του ανθρακικού ασβεστίου λαμβάνει χώρα με επιφανειακή εκμετάλλευση και με τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Ομίλου IOKAL, σε Κεφαλονιά, Αθήνα και Καβάλα, που αποτελούν μία πρότυπη παραγωγική διαδικασία, σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε να ταιριάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του άμορφου ανθρακικού ασβεστίου και να ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών. Η ανάπτυξη αυτή έχει προέλθει από εμπειρία και απόκτηση τεχνογνωσίας πολλών ετών πάνω στο αντικείμενο με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι υπερσύγχρονες και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία, με γραμμές παραγωγής κατάλληλες για την παραγωγή όλου του φάσματος λεπτόκοκκων και κοκκωδών προϊόντων.

Η συνολική παραγωγική ικανότητα του Ομίλου IOKAL για τα λεπτόκοκκα  προϊόντα (< 40 μm) του άμορφου ανθρακικού ασβεστίου ανέρχεται σε 450.000 τόνους/έτος, για τα κοκκώδη προϊόντα κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου σε 190.000 τόνους/έτος και για τα λεπτόκοκκα προϊόντα (< 50 μm) τάλκη σε 40.000 τόνους/έτος.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL